Oberts al món virtual.

Què és el que volem.

Obrir el nostre Centre al món.
Entrem a l'escola, entrem al món

Una porta a Internet per a tothom.
A poc a poc, aquest espai s'anirà omplint del contingut generat per pares, educadors i xiquets.

Un projecte de futur que és real avui.
Volem una relació oberta entre els membres de la Comunitat Educativa, i anem a aconseguir-la.

L'AMPA del Severí Torres

Qui som?

L'AMPA del Severí Torres.
Volem dignitat en la nostra educació

La Associació de Mares i Pares del Centre
La formem aquells que tenim als nostres fills educant-se en el Severí Torres.

Volem ser protagonistes de la seva educació.
Per això treballem sense parar per millorar les condicions en què es du a terme.

La Comunitat Educativa del Severí Torres.

Comunitat Educativa

Centre 46014042
Els mestres i els xiquets treballen de la mà

Xiquets i Mestres, els protagonistes.
Ells seran els qui més aprofiten el seu propi treball i gaudisquen de les seves possibilitats.

Sense temps, sense límits.
Aquest espai de comunicació serà el que la comunitat educativa vulga i anirà creixent...