• 1

  Les dues edificacons del Severí Torres i la Ronda que les separa.

 • 2

  Cadena humana reivindicativa de celebració del Dia de la Pau.

 • 3

  El mur de la reivindicació d'un nou Severí Torres.

 • 4

  Un tros de la maltractada façana del vell Severí Torres.