La AVL, Acadèmia Valenciana de la Llengua, es el ens normatiu oficial del valencià (nom que rep la llengua catalana al País Valencià), creat el 1998 i dependent de la Presidència de la Generalitat valenciana.

Tant la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana, com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, consagren l’AVL com l’única institució normativa de l’idioma valencià. Així mateix, les citades lleis establixen que la normativa lingüística de l’AVL és d’aplicació obligatòria a totes les institucions públiques i entitats privades que compten amb finançament públic, el sistema educatiu i els mitjans de comunicació.

Atenent al Dictamen sobre la Llengua del Consell Valencià de Cultura, de 17 de juliol de 1998, incorporat com a preàmbul de la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, «la qüestió de la nostra llengua siga sostreta a partir d’ara al debat partidista quotidià i esdevinga així l’objecte d’un debat seré entre els partits per tal d’arribar-hi als consensos més amples possibles. Al final d’eixe camí guanyarà la nostra llengua, que vol dir guanyar tots els valencians».

Les Normes de Castelló han sigut el punt de partida de la normativització consolidada de la nostra llengua.

En este apartat s’inclouen els materials sobre la normativa lingüística oficial del valencià aprovats per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Diccionari Normatiu Valencià (Interactiu) Anar a la pàgina Web
Gramàtica Normativa Valenciana Baixar Arxiu pdf
Normativa Ortogràfica del Valencià Baixar Arxiu pdf
L'Estàndard Oral Valencià Baixar Arxiu pdf
Els Gentilicis Valencians Baixar Arxiu pdf
Vocabulari de la Música Baixar Arxiu pdf
   
Diccionari Normatiu Ortogràfic del Valencià (Llibre complet) Baixar Arxiu
Diccionari Normatiu Valencià, Introducció Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  A Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  B Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  C Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  D Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  E Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  F Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  G Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  H Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  I Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  J Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  K  Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  L  Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  M  Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  N  Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  O  Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  P  Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  Q  Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  R Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  S Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  T  Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  U  Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  V  Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  W  Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  X  Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  Y  Baixar Arxiu pdf
Diccionari Normatiu Valencià, Paraules començades per la lletra  Z Baixar Arxiu pdf